"Boost Your Project" 2013-01-06

Instytut Rozwoju Projektów jest Patronem Merytorycznym projektu "Boost Your Project". 

Przeczytaj całość ...

Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom - konferencja podsumowująca, Start: 12.12.2012, godz.13:30 2012-12-12

 

Przeczytaj całość ...

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - magazyn o projektach dla przyszłości 2012-11-23

Pierwszy numer dwumiesięcznika „Zarządzanie Projektami” zostanie wydany na początku stycznia 2013 roku.

Przeczytaj całość ...

PROJECT MASTER 2012 - wyłonienie Finalistów i Laureatów konkursu! 2012-10-29

Komisja Konkursowa wyłoniła Finalistów i Laureatów "Project Master 2012".

Instytut Rozwoju Projektów jest Partnerem Merytorycznym w konkursie "Project Master 2012". 

Przeczytaj całość ...

Konferencja "ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W SAMORZĄDACH - moda czy konieczność" 2012-09-07

Konferencja "Zarządzanie Projektami w Samorządach - moda, czy konieczność" odbyła się 26 września 2012 roku w Centrum AMBER EXPO w Gdańsku.

Przeczytaj całość ...

Project Master 2012 2012-09-06

Zapraszamy magistrów oraz osoby, które pisały prace na studiach podyplomowych, do udziału w konkursie Project Master 2012 organizowanym przez IPMA Polska.

Przeczytaj całość ...

Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom 2012-08-31

Instytut Rozwoju Projektów jest partnerem w projekcie "Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom".


Celem projektu jest promowanie działań podnoszących jakość działania JST względem przedsiębiorców.

Przeczytaj całość ...

Nowe zasady zarządzania projektami w Urzędzie Marszałkowskim 2012-07-01

Zespół ekspertów Instytutu opracował "Książkę Procedur Zarządzania Projektami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego".

Przeczytaj całość ...

Warsztat: „Przywództwo w czasach zmian i niepewności gospodarczej” 2012-06-05

Instytut Rozwoju Projektów oraz Leadership Management Polska już po raz drugi zorganizowały warsztaty na temat przywództwa.

Przeczytaj całość ...

Konferencja PM na Uniwersytecie Gdańskim 2012-05-10

W dniach 9-10 maja 2012 odbyła się piąta edycja Konferencji Project Management, organizowanej przez studentów Wydziału Zarządzania UG.

Instytut Rozwoju Projektów był Partnerem Strategicznym wydarzenia.

Przeczytaj całość ...

Spotkanie „Przywództwo jako fundament przewagi konkurencyjnej” 2012-04-20

20 kwietnia 2012 roku, w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się pierwsze z cyklu spotkań poświęconych problematyce przywództwa.

Przeczytaj całość ...

Rozbudowa Portu Lotniczego w Gdańsku - Doświadczenia z zarządzania ryzykiem w projektach 2012-03-15

Spotkanie Robocze Project Management odbyło się w Sali odlotów nowowybudowanego Terminalu T2 gdańskiego Portu Lotniczego.

Przeczytaj całość ...

Projekty inwestycyjne związane z EURO 2012 - przygotowanie i realizacja projektu PGE Arena i innych projektów infrastrukturalnych 2012-01-25

W dniu 25 stycznia 2012 w Gdańsku odbyło się kolejne z cyklu seminarium tematyczne project management...

Przeczytaj całość ...

Spotkanie networkingowe dla kierowników projektów PM in Touch 2011-12-15

Networking, czyli budowanie sieci kontaktów jest procesem, którego celem jest pielęgnacja i podtrzymywanie relacji z innymi.

Przeczytaj całość ...

Spotkanie networkingowe dla kierowników projektów PM in Touch 2011-10-27

Networking, czyli budowanie sieci kontaktów jest procesem, którego celem jest pielęgnacja i podtrzymywanie relacji z innymi.

Przeczytaj całość ...

Konferencja – Trendy w gospodarce a projekty 2011-10-27

Projekt Pomorska Kuźnia Talentów realizowany jest przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza.

Przeczytaj całość ...

Seminarium Project Management - "Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. Nowoczesny projekt infrastrukturalny – metodyka i trendy w zarządzaniu" 2011-10-06

Pomorska Kolej Metropolitalna to jedna z największych i najważniejszych inwestycji w Województwie Pomorskim.

Przeczytaj całość ...

I Pomorski Kongres Project Management 2011-06-16

Wydarzenie bez precedensu na Pomorzu, które pozwala na wymianę doświadczeń i integrację środowiska ludzi zajmujących się zarządzaniem projektami.

Przeczytaj całość ...